Biểu phí dịch vụ VPBankPlus

QUY ĐỊNH VỀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ VPBANKPLUS

I. Chính sách dịch vụ VPBankPlus

STT

Loại phí

Biểu phí (chưa bao gồm VAT)

I

Phí dịch vụ VPBankPlus

 

1

Phí đăng ký

Miễn phí

2

Phí sửa đổi bổ sung thông tin tại Quầy

Miễn phí

3

Phí thường niên (duy trì)

Miễn phí sử dụng tới hết  31/12/2019

4

Phí chuyển khoản trong hệ thống

Miễn phí

5

Phí chuyển khoản liên Ngân hàng theo cách thông thường (cùng tỉnh hoặc khác tỉnh)

Miễn phí tới hết 31/12/2019

6

Phí chuyển khoản liên Ngân hàng 24/7

Miễn phí tới 31/12/2019

7

Phí tra soát, khiếu nại online

Miễn phí

8

Phí SMS Banking

Miễn phí tới hết 31/12/2019

II

Phí thẻ VPBankPlus

 

1

Phí phát hành thẻ

Miễn phí

2

Phí phát hành lại/Cấp lại thẻ

 

2.1

+ Phí trả thẻ bị nuốt (tại ATM ngân hàng khác)

Miễn phí

2.2

+ Phí thay thế/ phát hành lại thẻ theo yêu cầu của KH

30.000đ

3

Cấp lại PIN

20.000 đ/lần

4

Phí tra soát, khiếu nại về giao dịch thẻ (trong trường hợp khiếu nại sai)

30.000 đ/ lần

5

Phí xử lý giao dịch thẻ tại ATM:

 

5.1

+ Vấn tin/sao kê tài khoản trong hệ thống

Miễn phí

5.2

+ Vấn tin/sao kê tài khoản ngoài hệ thống

500 đ/lần

5.3

+ Rút tiền mặt tại ATM ngoài VPBank

Miễn phí tới hết 31/12/2019

5.4

+ Rút tiền mặt tại ATM của VPBank

Miễn phí

5.5

+ Chuyển khoản ngoài hệ thống 24/7

7.000 đ/giao dịch

5.6

+ Chuyển khoản trong hệ thống

Miễn phí

6

Phí đóng thẻ theo yêu cầu

Miễn phí

III

Tài khoản thanh toán VPBankPlus

 

1

Phí duy trì tài khoản (/tháng)

Miễn phí tới hết 30/09/2019

2

Phí sao kê tại Quầy (/lần)

Miễn phí

3

Duy trì số dư tối thiểu

Miễn phí

4

Lãi suất không kỳ hạn trên số dư tài khoản

VPBank trả cho khách hàng 0,1%/năm

II. Tiện ích “Ứng tiền nhanh” (trên ứng dụng VPBankPlus)

1. Quy định chung:

  • Chỉ áp dụng cho người dùng sử dụng thuê bao Viettel đăng ký dịch vụ VPBankPlus.
  • Tiện ích “Ứng tiền nhanh” do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp, theo đó:
  • Người dùng được hưởng quyền lợi về hạn mức ứng tiền, lãi suất ứng tiền, mức phí,.. theo quy định của VPBank.
  • Người dùng có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền ứng, lãi suất ứng tiền cho VPBank theo quy định.

2. Chính sách:

TT

Hạn mức ứng tiền

Lãi suất

Thời hạn

Điều kiện ứng tiền

1

3.000.000 đồng

0.2%/ngày (tương đương 73%/năm)

06 tháng/khoản ứng tiền

Người dùng đăng ký thành công, tải App VPBankPlus và đủ điều kiện ứng tiền của Ngân hàng VPBank.

– Đăng ký “Ứng tiền nhanh”

   Người dùng có thể đăng ký tiện ích “Ứng tiền nhanhsau 01 ngày kích hoạt thành công dịch vụ:

   + Đăng ký “Ứng tiền nhanh” trong thời gian từ 8h00 đến 18h00 các ngày làm việc trong tuần và từ 8h00 đến 12h00 ngày Thứ 7 sẽ được giải ngân tiền vào tài khoản trong vòng 5 phút.

   + Đăng ký “Ứng tiền nhanh” ngoài thời điểm trên hoặc vào ngày Lễ/Tết khoản tiền ứng sẽ được giải ngân vào tài khoản vào 9h ngày làm việc tiếp theo.

   + Người dùng ứng tiền và tất toán trong khoảng thời gian từ 08h00 đến 18h00 trong ngày có thể thực hiện ứng tiền lại ngay trong khoảng thời gian này (trừ Thứ 7, Chủ Nhật và ngày          Lễ Tết).

– Cách tính lãi khoản tiền đã ứng:

   + Người dùng chi tiêu và thanh toán khoản tiền đã chi tiêu trong cùng một ngày từ 08h00 đến 18h00 sẽ không bị tính lãi.

   + Trường hợp người dùng chi tiêu và thanh toán khoản tiền đã chi tiêu ngoài thời gian nêu trên, người dùng sẽ phải thanh toán chi phí lãi suất cho Ngân hàng VPBank theo quy định            nêu trên.

   + Chỉ tính lãi suất trên khoản tiền người dùng đã chi tiêu thực tế.

      Ví dụ: Người dùng chi tiêu 1.000.000đ vào khoản tiền đã ứng, nếu:

      o    Người dùng chi tiêu và thanh toán khoản tiền đã chi tiêu ngay trong ngày trong khoảng thời gian từ 08h00 đến 18h00 => Sẽ không bị tính lãi.

      o    Người dùng thanh toán khoản tiền đã chi tiêu sau 18h00 trong ngày chi tiêu trở đi => Sẽ bị mất thêm tiền lãi là 1.000.000đ * 0,2%/ngày = 2.000đ/ngày

– Quy định thời gian trả lãi cho Ngân Hàng:

   + Ngân hàng thông báo lãi: Ngày mùng 6 hàng tháng.

   + Ngày KH phải trả lãi khoản tiền đã ứng của tháng trước: Ngày 15 hàng tháng. => KH thực hiện chuyển tiền vào tài khoản VPBankplus để thanh toán tiền lãi trước ngày 15 hàng                tháng. Ngày 15 hàng tháng, Ngân hàng chủ động thu tiền lãi KH từ tài khoản của KH. Trường hợp KH không đủ số dư để trả lãi đúng hạn, Ngân hàng sẽ gửi SMS cảnh báo tới KH            vào ngày làm việc tiếp theo.

      Ghi chú: Trong trường hợp KH không thanh toán khoản tiền đã ứng và trả lãi cho Ngân hàng quá kỳ hạn 90 ngày, KH sẽ bị liệt vào danh sách nợ xấu của ngân hàng VPBank

– Phương pháp thanh toán gốc lãi Ứng tiền nhanh

   + Chuyển khoản vào tài khoản đăng ký ứng tiền nhanh

   + Nộp tiền mặt tại các cây CDM (máy nạp rút tiền)/ phòng giao dịch VPBank vào tài khoản đăng ký ứng tiền nhanh

   + Nộp tiền mặt tại quầy Viettel

     Ghi chú: Hạn mức, điều kiện vay có thể thay đổi theo từng thời kỳ quy định của Ngân hàng.

III. Ưu đãi chiết khấu viễn thông:

  • Chiết khấu 5% cho khách hàng nạp tiền hoặc thanh toán hóa đơn trả sau cho chính số điện thoại là thuê bao Viettel của KH đăng ký VPBankPlus.
  • Chiết khấu 3% khi nạp tiền điện thoại hoặc thanh toán hóa đơn trả sau cho các số điện thoại không phải của khách hàng.