Hướng dẫn đăng nhập lần đầu
Thứ hai, ngày 09 tháng 12 năm 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU ỨNG DỤNG VPBANKPLUS

Bước 1: Tải ứng dụng VPBankPlus theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Tải ứng dụng VPBankPlus trực tiếp từ App Store/Google Play

Cách 2: Truy cập https://vpbankplus.vn

Bước 2: Xác thực ứng dụng trên điện thoại lần đầu

Bước 2.1: Đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký dịch vụ VPBankPlus

Bước 2.2: Nhập mã xác thực được gửi đến số điện thoại và ấn xác thực

Bước 3: Sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ VPBankPlus thành công tại cửa hàng Viettel Telecom, nếu khách hàng chưa đổi mật khẩu lần đầu thì làm theo hướng dẫn như bên dưới

Bước 4: Cập nhật thông tin dịch vụ

Bước 4.1: Chọn tài khoản mặc định cho dịch vụ VPBankPlus

Bước 4.2: Chọn và trả lời câu hỏi bảo mật

Bước 5: Khách hàng bắt đầu sử dụng được các dịch vụ trên VPBankPlus

group-36@2x

Ứng dụng đã có trên App Store và Google Play

Trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số toàn diện VPBankPlus, tải ứng dụng ngay tại: