Hạn mức giao dịch

Thông báo tuân thủ quyết định 630 của NHNH tại VPBankPlus

1. Kể từ ngày 25/06/2019 – 30/06/2019, hệ thống VPBankPlus sẽ trong giai đoạn bảo trì và nâng cấp. Do đó, khách hàng sẽ KHÔNG thực hiện được các giao dịch chuyển khoản, thanh toán hóa đơn trên ứng dụng ngân hàng số VPBankPlus có hạn mức từ 100 triệu đồng/ ngày trở lên.

2. Kể từ ngày 01/07/2019, nhằm tăng cường tính bảo mật cho khách hàng và tuần thủ quyết định số 630-QĐ/NHNN của Ngân hàng Nhà nước: khách hàng chỉ được cho phép thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh toán hóa đơn trên ứng dụng ngân hàng số VPBankPlus có hạn mức tối đa 100 triệu đồng/ ngày. Quyết định này không áp dụng với giao dịch gửi tiết kiệm trực tuyến trên VPBankPlus. 

Với các giao dịch có hạn mức trên 100 triệu đồng/ ngày, khách hàng vui lòng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử VPBank Online hoặc website https://online.vpbank.com.vn của VPBank để thực hiện giao dịch.

Lưu ý: Khách hàng chỉ cần sử dụng số điện thoại và mật khẩu đăng nhập trên VPBankPlus để đăng nhập vào VPBank Online hoặc website https://online.vpbank.com.vn của VPBank